Samfällighetsföreningen RavinenKallelse till årsmöte torsdagen den 2019-04-11 i Tjalvestugan
Klockan 19.00.

Alla husägare i föreningen hälsas hjärtligt välkomna.

>Kallelse och mötesordning

>Budgetförslag

>Verksamhetsberättelse

>Revisionsberättelse