Samfällighetsföreningen Ravinen


Nedanstående länkar går till kartor som visar stor-
leken på respektive husägares tomt


Ravingatan 11-49
Ravingatan 51-73
Ravingatan 75-103
Fjärrv-prim kulv 1.1000

 
VVS ritningar
1925-1 situationsplan
1925-2 Spånet A
1925-3 Spånet B
1925-4 Stämpen
1925-5 Formen21
1925-6 Fogen 23
1925-8 Bågen
1925-10-hustypa2
1925-11-hustypb1
1925-12-hustypb2
1925-14-sektion


> Kulvertfoto