Samfällighetsföreningen Ravinen


Nedanstående länkar går till kartor som visar stor-
leken på respektive husägares tomt


Ravingatan 11-49
Ravingatan 51-73
Ravingatan 75-103
Fjärrv-prim kulv 1.1000

Vatten och värmeförbrukning
2004-2019

VVS ritningar
1925-1 situationsplan
1925-2 Spånet A
1925-3 Spånet B
1925-4 Stämpen
1925-5 Formen21
1925-6 Fogen 23
1925-8 Bågen
1925-10-hustypa2
1925-11-hustypb1
1925-12-hustypb2
1925-14-sektion


Foto
11
11-rgatan
49
51
51-g
63
63-häck
73
75-g
103-g

103-g2
65-87
65-vcentr

89-baks
vcentr
89-häck
89-skogsida
89
91
75
103-75


> Kulvertfoto