Antiradongruppen och annat

Länkar till material:

>Info från Gammadata vid tidigare mätningar ang gräns 200 bq

>Radonmätning 1992-10-09

>Motion ang markradon

https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/miniventilation-vl100/

>Installerade VL 100 - VL50 -Resultat

>Radonvärden stämpen 9 resultat

> Avloppsgruppen