Samfällighetsföreningen Ravinen

>Protokoll årsstämma 2021-09-23 för 2020

>Budget, kontakta ordföranden för frågor.

>Konstitutionsmöte

>Verksamhetsberättelse

>Revisionsberättelse

______________________________________________________________

Äldre protokoll

Registrerad ändring av stadgar 2015

Samtliga protokoll från 2015 tills nu: