Samfällighetsföreningen Ravinen

>Protokoll årsstämma 2019-03-30 för 2018

>Budget och verksamhetsberättelse se under fliken " Kallelse"

>Konstitutionsmöte

>Revisionsberättelse

______________________________________________________________

Äldre protokoll

Registrerad ändring av stadgar 2015

Samtliga protokoll från 2015 tills nu: