Samfällighetsföreningen Ravinen

STYRELSEN

Styrelsen består av följande medlemmar
:

Ordförande: Uno Borglin tel 011-18 78 37
Kassör: Kent Hansson 011-12 09 09
Sekreterare: Jesper Fast 011-12 44 14
Vice ordförande: Per Olov Johansson

Suppleanter:Louise Söder
Revisorer: Lars Nordell, Stig Göran Sundström
Revisorsuppleant: Therese Löwgren
Valberedning: Peter Söderlund