Samfällighetsföreningen Ravinen


NYHETERAvgiften till samfälligheten 2019 är 2300:-
Avgift betalas för innevarande månad per den sista bankdagen i månaden

Regler för avstängning av värme:
Innan ingrepp i värmesystemet för ombyggnader i hus skall Uno Borglin kontaktas.
Varje hus har under maj månad 2016 försetts med en avstängningsventi på tillopp och en ny stängbar
strypventil på returledning. Detta har gjorts för att underlätta ombyggnader i respektive hus och man
undviker att tappa ner en hel länga.

Strypventilens inställning får ej ändras.
Eftersom värmesystemet -central- ventiler och ledningar under husen tillhör samfälligheten skall
Rörproduktion AB  kontaktas vid fel och ombyggnader.
Då en del av våra hus är utrustade med cirkulationspumpar för värmeslingor
i golv, kan ej aviserade nedtappningar av värmesystemet ha kostsamma konsekvenser för den som

stänger en hel huslänga ( pumpen havererar!)

> Ritning på elementkoppling i hus
> Ritning på elementprincip
> TA Compact-P strypventil


Trädgårdsslang eller duschslang kopplad med kall och varmvatten:

Det går inte att ha varmvatten på i slangen samtidigt med kallvattnet och stänga munstycket.
Då går kallvattnet in i varmvattenledningen och gör att ingen i längan får något varmvatten.

Eventuella felaktiga - läckande backventiler i enhandsblandare kan ge samma fenomen.
Ett klapprande ljud kan uppstå vid detta fel.

Som vanligt fyller vi inte varmvatten i eventuella pooler.


Protokoll från årsmöte : se under "Protokoll"


>Länk till dokument som beskriver fiberhårdvara


>Länk till välkomstbrev för nya medlemmar