Samfällighetsföreningen Ravinen


NYHETERAvgiften till samfälligheten 2024 är oförändrad enligt beslut på årsmötet d.v.s 2500 kr/månad.

Avgiften betalas för innevarande månad per den sista bankdagen i månaden.

Det lån vi hade på värmesystemet är nu löst (juli 2023), föreningen är därmed skuldfri !!!!


Arbete i kulverten:
Kontakta Uno Borglin vid arbete i kulverten och för lån av nyckel. Säj till era hanteverkare att ej bryta upp luckorna det blir merjobb och kostnader för oss då betongen och låsanordningen går sönder samt lås försvinner.

Regler för avstängning av värme:
Innan ingrepp i värmesystemet för ombyggnader i hus skall Uno Borglin kontaktas.
Varje hus har en avstängningsventi på tillopp och en ny stängbar
strypventil på returledning. Detta har gjorts för att underlätta ombyggnader i respektive hus och man
undviker att tappa ner en hel länga.

Strypventilens inställning får ej ändras.
Eftersom värmesystemet -central- ventiler och ledningar under husen tillhör samfälligheten skall
Rörproduktion AB  kontaktas vid fel och ombyggnader.
Då en del av våra hus är utrustade med cirkulationspumpar för värmeslingor
i golv, kan ej aviserade nedtappningar av värmesystemet ha kostsamma konsekvenser för den som

stänger en hel huslänga ( pumpen havererar!)

> Ritning på elementkoppling i hus
> Ritning på elementprincip
> TA Compact-P strypventil


Trädgårdsslang, duschslang eller tvättmaskin kopplad med kall och varmvatten:

Det går inte att ha varmvatten på samtidigt med kallvattnet och stänga munstycket eller maskinen.
Då går kallvattnet in i varmvattenledningen och gör att ingen i längan får något varmvatten.


Eventuella felaktiga - läckande backventiler i enhandsblandare kan ge samma fenomen.
Ett klapprande ljud kan uppstå vid detta fel.


Protokoll från årsmöte : se under "Protokoll"


>Länk till dokument som beskriver fiberhårdvara


>Länk till välkomstbrev för nya medlemmar